ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET BOSTHERAPIECENTRUM

Algemeen
 1. Het Bostherapiecentrum organiseert bostherapiewandelingen. Deelnemers participeren aan deze bostherapiewandelingen.
Aanmelden en betalen bij groepswandelingen
 1. Deelnemers bij groepswandelingen melden zich aan via deze website. Betaling geschiedt ook via deze website. Vanaf het moment dat de Deelnemer heeft betaald voor de aanmelding, is de aanmelding definitief. Na ontvangst van betaling krijgt de Deelnemer telefonisch of schriftelijk bericht.
Individuele wandelingen
 1. Individuele wandelingen zijn mogelijk. Na het bespreken van de wensen van de Deelnemer zal het Bostherapiecentrum een offerte verzenden waarop de Deelnemer akkoord dient te geven. Op het moment van akkoord, is de aanmelding definitief. Het Bostherapiecentrum stuurt een factuur aan Deelnemer, die betaald dient te worden voorafgaande aan de bostherapiewandeling.
Annuleringsvoorwaarden
 1. Alle bostherapiewandelingen die door de Deelnemer geboekt en betaald zijn, kunnen niet worden geannuleerd. Een Deelnemer kan wel aangeven dat iemand anders in zijn of haar plaats komt. Dit dient uiterlijk één dag van tevoren gemaild te worden naar info@bostherapiecentrum.nl (of via WhatsApp: 06 – 22550745).
Bij calamiteiten
 1. Bij ziekte van een gids zal een andere gids waarnemen of de wandeling wordt verplaatst naar een andere datum. Als de nieuwe datum voor de Deelnemer niet goed uitkomt, kan deze ervoor kiezen het geld terug te krijgen.
Annulering bij extreme weersomstandigheden
 1. Bij extreme weersomstandigheden, zoals code oranje of rood volgens het KNMI en/of vanaf windkracht 8, al dan niet met windstoten en/of temperaturen boven 29 graden Celsius, worden de wandelingen geannuleerd. Uiterlijk één dag van tevoren wordt Deelnemer via e-mail hiervan op de hoogte gebracht. Zie punt 5.
Vertrouwelijkheid
 1. Alle informatie die door Deelnemers tijdens de wandelingen wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ook van Deelnemers wordt verwacht dat zij de informatie van andere Deelnemers vertrouwelijk behandelen.
Eigen verantwoordelijkheid
 1. De Deelnemer:
  1. erkent het risico dat outdoor activiteiten, in natuurlijke omgevingen, risico’s met zich mee kunnen brengen, zij het persoonlijk dan wel materieel voor zichzelf of derde partijen;
  2. is zich bewust dat in sommige gevallen de activiteiten plaatsvinden op locaties waar in het geval van een ongeval de noodhulpdiensten er langer over kunnen doen om te arriveren;
  3. erkent dat de bij het Bostherapiecentrum aangesloten gidsen waar mogelijk altijd veiligheidsrisico's uit de weg zullen gaan, maar geen invloed hebben op onvoorspelbare risicofactoren;
  4. verklaart zich bij deelname akkoord dat het Bostherapiecentrum als organisator van de activiteit of evenement niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele geleden schade.
 1. Bij registratie en deelname in een activiteit gaat de Deelnemer akkoord dat:
  1. hij/zij zich bewust is van de risico’s van de activiteit en vrijwillig deelneemt aan de activiteit;
  2. hij/zij de regels en richtlijnen respecteert die door de gidsen van het Bostherapiecentrum gegeven worden, evenals aanbevelingen en instructies opvolgt; voor zijn/haar eigen veiligheid, die van de anderen (Deelnemers of geen-deelnemers) en voor de setting waar de activiteit plaatsvindt, zij het een openbare natuurlijke omgeving of privéterrein;
  3. De gidsen van het Bostherapiecentrum nemen geen verantwoordelijkheid voor ongepast gedrag van de Deelnemers tijdens activiteiten of voor schade veroorzaakt door een derde partij (Deelnemer of geen deelnemers) of de natuurlijke omgeving.
Aanvangstijden
 1. De tijden van de activiteiten zijn indicatief en gebaseerd op ideale omstandigheden. Deze tijden kunnen veranderen door weersomstandigheden.
  Er is een 10-minuten tolerantiebeleid zodat alle deelnemers kunnen aankomen op de plek zoals die aangegeven staat onder ‘ontmoetingsplek’.
Veiligheid en aansprakelijkheid
 1. Veiligheid staat bij het Bostherapiecentrum voorop. Daarom zijn alle gidsen gediplomeerd IVN-gids en/of gecertificeerd ANFT-gids. Allen zijn in bezit van een geldig en erkend EHBO-Diploma Eerste Hulp en VOG. Verder zijn de volgende voorwaarden van kracht:
  1. Deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen welzijn en veiligheid tijdens deze wandeling.
  2. Deelnemer neemt eigen verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen veiligheid en welzijn tijdens deze activiteit.
  3. Deelnemer begrijpt dat hij/zij er op elk moment voor kan kiezen om niet deel te nemen aan een deel van de activiteit als hij/zij het gevoel heeft dat het niet veilig is of omdat hij/zij om welke reden dan ook niet wil deelnemen.
  4. Deelnemer erkent dat buitenactiviteiten in natuurgebieden bekende en onverwachte risico's met zich meebrengen die tot letsel kunnen leiden.
  5. Als Deelnemer een medische aandoening of gezondheidsprobleem heeft waarvan hij/zij denkt dat de gidsen op de hoogte moeten zijn, zal Deelnemer voor het begin van de wandeling telefonisch informeren.
  6. Ingeval het Bostherapiecentrum aansprakelijk zou zijn voor door de Deelnemer geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
  7. Het Bostherapiecentrum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat het Bostherapiecentrum is uitgegaan van door de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het Bostherapiecentrum kenbaar behoorde te zijn.
  8. Ingeval het Bostherapiecentrum aansprakelijk zou zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het door Deelnemer betaalde bedrag als vergoeding voor de wandeling.